Huisregels

Algemeen

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich.

Werktijden Tandartsen

In onze praktijk zijn twee tandartsen werkzaam:

Mevr. V. Heddes, werkdagen : maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag
Mevr. V. Westendorp, werkdagen: donderdag

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandeling volgens afspraak.
U krijgt van ons elk jaar half een oproep voor het maken van een afspraak voor controle.
Via de mail (als uw mail adres bij ons bekend is) of een kaartje via de post.

U kunt een controle- of vervolgafspraak maken bij de receptie in de praktijk of telefonisch:
maandag tot en met donderdag van 8:00 -14:00 uur en vrijdag van 8:00 -12:00 uur

Wij zijn een zorgverlenende sector. Behandelingen kunnen langer duren dan gepland. Wij doen ons uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.Helaas kan het voorkomen dat u even moet wachten. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Om uitloop te voorkomen vragen wij u om op tijd op uw afspraak te verschijnen. Indien de uitloop langer als 15 minuten is, proberen wij u op de hoogte stellen. Het staat u dan vrij een nieuwe afspraak te maken. De uitlooptijd valt op niet op de tandarts te verhalen. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of dat ze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Spoedgevallen en/of pijnklachten

Wij verzoeken u in geval van een spoedeisende situatie ’s morgens direct om 08.00 uur contact op te nemen met de receptie. Wij proberen u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan zullen wij ons best doen u te helpen, maar wij kunnen niet garanderen dat dat op dezelfde dag lukt. Wij kunnen bij pijnklachten geen rekening houden met uw voorkeuren, zoals uw werk- of schooltijden.

De avond- en weekenddienst is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende hulp buiten openingsuren:
Maandag t/m donderdag 16.00 – 8.00 uur de volgende ochtend.
Vrijdag 12.00 – 8.00 uur maandagochtend.
Tel nr: 06-53937620

Niet nakomen van afspraken

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u deze tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. U zult dan op zoek moeten naar een nieuwe tandarts.

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Betalingen / factuur

De verwerking van onze nota`s hebben wij overgedragen aan Infomedics.
Indien u een tandartsverzekering heeft, zullen zij het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering. Het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics.
Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele nota van Infomedics.

Infomedics is uw eerste aanspreekpunt voor vragen over uw factuur (tel nr 036- 2031900). Indien u vragen heeft over de vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering dient u zich te richten tot uw zorgverzekeraar. Voor overige vragen kunt u terecht bij de assistente.

Wijzigingen

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook wordt u verzocht om verandering in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven. Deze wijziging kunt per brief, e-mail of bij ons op de praktijk doorgeven.

Klachten

Wij doen onze uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen (post of mail). In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is.

Overig

– U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.
-Wij verzoeken u tijdens uw bezoek uw mobiele telefoon even op stil te zetten.
-Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan.

Tot slot

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken, bij voorkeur via de mail : hedddes@tgpc.nl